Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

FAMILJEMEDLEMMAR > FÖRÄLDRAR > MÖDRAR > OGIFTA MÖDRAR
CIVILSTÅND > OGIFT > OGIFTA MÖDRAR

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

OGIFTA MÖDRAR  

Broader concept

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/41977681-54f0-4d0a-aca8-8cb8f116db07

Download this concept: