Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

EKONOMI > FINANS > FINANSIERING > EKONOMISKT STÖD > ALLMÄN RÄTTSHJÄLP

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP  

Definition

  • OFFENTLIGT FINANISERAD RÄTTSHJÄLP FÖR DEM SOM INTE HAR RÅD MED RÄTTSHJÄLP.

Broader concept

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/f8b696f9-f3e0-4d20-ae0d-07b4b6762241

Download this concept: