Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING > ANSTÄLLNING > ÅTGÄRDER FÖR ÅTERGÅNG TILL ARBETE

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

ÅTGÄRDER FÖR ÅTERGÅNG TILL ARBETE  

Definition

  • ÅTGÄRDER SOM UTBILDNING, OMSKOLNING, FLEXTID, BARNTILLSYN PÅ ARBETSPLATSEN, AVSEDDA SOM HJÄLP ATT ÅTERGÅ I ARBETE EFTER EN PERIOD UTANFÖR ARBETSMARKNADEN PÅ GRUND AV ARBETSLÖSHET, ARBETSOFÖRMÅGA ELLER FÖRÄLDRALEDIGHET.

Broader concept

Entry terms

  • Date issued: 2021-09-14

    ARBETSLIVSREHABILITERING
  • Date issued: 2021-09-14

    REHABILITERINGSÅTGÄRD

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/e5373b19-57c9-49b3-81af-e3ffbc35bc7f

Download this concept: