Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

SJUKDOMAR > PSYKISKA STÖRNINGAR > KOGNITIVA STÖRNINGAR

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

KOGNITIVA STÖRNINGAR  

Definition

  • STÖRNINGAR I DE MENTALA FUNKTIONER SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED TÄNKANDE, RESONERANDE OCH OMDÖME.

Broader concept

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/df97a345-98a4-4c57-9016-64a5d97c9b07

Download this concept: