Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

MILJÖ > MILJÖFÖRÄNDRINGAR > KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

KLIMATFÖRÄNDRINGAR  

Broader concept

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/cf7d9c00-73ad-46f2-baa5-a083e6bb3f35

Download this concept: