Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

KONTRAKT OCH AVTAL > KOLLEKTIVAVTAL

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

KOLLEKTIVAVTAL  

Definition

 • KOLLEKTIVA ÖVERENSKOMMELSER MELLAN ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARNAS (FACKLIGA) REPRESENTANTER PÅ LOKAL, REGIONAL ELLER STATLIG NIVÅ, OM LÖNER OCH/ELLER ANSTÄLLNINGSVILLKOR.

Broader concept

Entry terms

 • Date issued: 2021-09-14

  LÖNEAVTAL

In other languages

 • Date issued: 2021-09-14

  KOLEKTIVNÍ SMLOUVY

  Czech

 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIV AFTALE

  Danish

 • Date issued: 2021-09-14

  LØNAFTALE
 • Date issued: 2021-09-14

  COLLECTIEVE OVEREENKOMSTEN

  Dutch

 • Date issued: 2021-09-14

  COLLECTIVE AGREEMENTS

  English

 • Date issued: 2021-09-14

  WAGE AGREEMENTS
 • Date issued: 2021-09-14

  TYÖMARKKINASOPIMUKSET

  Finnish

 • Date issued: 2021-09-14

  TOIMIEHTOSOPIMUKSET
 • Date issued: 2021-09-14

  TYÖEHTOSOPIMUKSET
 • Date issued: 2021-09-14

  VIRKASOPIMUKSET
 • Date issued: 2021-09-14

  CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

  French

 • Date issued: 2021-09-14

  ACCORDS SALARIAUX
 • Date issued: 2021-09-14

  CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL
 • Date issued: 2021-09-14

  TARIFVERTRÄGE

  German

 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIVVERTRAEGE (ARBEITSRECHT)
 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIVVERTRÄGE (ARBEITSRECHT)
 • Date issued: 2021-09-14

  LOHNABKOMMEN
 • Date issued: 2021-09-14

  LOHNVERTRAEGE
 • Date issued: 2021-09-14

  LOHNVERTRÄGE
 • Date issued: 2021-09-14

  TARIFABKOMMEN
 • Date issued: 2021-09-14

  TARIFVEREINBARUNGEN
 • Date issued: 2021-09-14

  TARIFVERTRAEGE
 • Date issued: 2021-09-14

  ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  Greek

 • Date issued: 2021-09-14

  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
 • Date issued: 2021-09-14

  KOLEKTYVINĖS SUTARTYS

  Lithuanian

 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIVE AVTALER

  Norwegian

 • Date issued: 2021-09-14

  LØNNSAVTALER
 • Date issued: 2021-09-14

  CONTRACTE COLECTIVE

  Romanian

 • Date issued: 2021-09-14

  ÎNȚELEGERI SALARIALE
 • Date issued: 2021-09-14

  KOLEKTIVNA POGODBA

  Slovenian

 • Date issued: 2021-09-14

  ACUERDOS COLECTIVOS

  Spanish

URI

https://elsst.cessda.eu/id/c5777122-8605-4cf2-ad28-d666a0bae6b6

Download this concept: