Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

TJÄNSTESTÄLLNING  

Definition

  • TERMEN SYFTAR PÅ EN ARBETSTAGARES PLACERING I NÅGON AV EN RAD OLIKA KATEGORIER, SOM VISAR PÅ ARBETSTAGARENS RELATION TILL PRODUKTIONSMEDLEN OCH DENNES POSITION I ARBETSPLATSHIERARKIN.

Broader concept

Scope note

  • SKA INTE BLANDAS IHOP MED 'EKONOMISK AKTIVITET' ELLER 'YRKESSTATUS'.

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/c395df5f-0901-41d3-bc2b-9a717745627a

Download this concept: