Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

LAG OCH RÄTT > RÄTTSSKIPNING > ALTERNATIV KONFLIKTLÖSNING

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

ALTERNATIV KONFLIKTLÖSNING  

Definition

  • ETT SAMLAT BEGREPP FÖR HUR PARTERNA KAN LÖSA EN TVIST MED HJÄLP AV EN OBEROENDE TREDJE PART OCH UTAN EN FORMELL DOMSTOLSUTFRÅGNING.

Broader concept

Narrower concepts

Entry terms

  • Date issued: 2021-09-14

    ALTERNATIV TVISTLÖSNING

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/c2e64b96-d824-4d4c-b5ad-e8fb3b384f3c

Download this concept: