Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

KOLLEKTIVFÖRHANDLINGAR  

Definition

  • PROCESS DÄR REPRESENTANTER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE DISKUTERAR OCH FÖRHANDLAR OLIKA FASER I SIN RELATION I SYFTE ATT NÅ FRAM TILL ETT ÖMSESIDIGT GODTAGBART KOLLEKTIVAVTAL.

Entry terms

  • Date issued: 2021-09-14

    LÖNEFÖRHANDLING
  • Date issued: 2021-09-14

    LÖNEFÖRHANDLINGAR

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/9d3a3e0f-ec85-4cea-96e8-2f84bd3ea6f0

Download this concept: