Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

ORGANISATIONER > SAMMANSLUTNINGAR > BRANSCHORGANISATIONER

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

BRANSCHORGANISATIONER  

Definition

 • FÖRENING SOM HAR SOM SYFTE ATT FRÄMJA OCH SKYDDA DEN BRANSCH DEN FÖRETRÄDER.

Broader concept

Entry terms

 • Date issued: 2021-09-14

  BRANSCHFÖRENINGAR
 • Date issued: 2021-09-14

  GILLEN
 • Date issued: 2021-09-14

  KARTELL
 • Date issued: 2021-09-14

  KARTELLER
 • Date issued: 2021-09-14

  SKRÅ

History note

 • AUGUSTI 2018: ÄNDRAT FRÅN 'BRANSCHORGANISATION'

In other languages

 • Date issued: 2021-09-14

  OBCHODNÍ SDRUŽENÍ

  Czech

 • Date issued: 2021-09-14

  BRANCHEFORENING

  Danish

 • Date issued: 2021-09-14

  GILDE
 • Date issued: 2021-09-14

  HANDELSTANDSFORENING
 • Date issued: 2021-09-14

  HANDELSVERENIGINGEN

  Dutch

 • Date issued: 2021-09-14

  TRADE ASSOCIATIONS

  English

 • Date issued: 2021-09-14

  GUILDS
 • Date issued: 2021-09-14

  SHOPKEEPERS ASSOCIATIONS
 • Finnish

 • Date issued: 2021-09-14

  ELINKEINOYHDISTYKSET
 • Date issued: 2021-09-14

  KAUPAN JÄRJESTÖT
 • Date issued: 2021-09-14

  TOIMIALAJÄRJESTÖT
 • Date issued: 2021-09-14

  YRITTÄJÄJÄRJESTÖT
 • Date issued: 2021-09-14

  YRITTÄJÄYHDISTYKSET
 • Date issued: 2021-09-14

  ASSOCIATIONS COMMERCIALES

  French

 • Date issued: 2021-09-14

  ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS
 • Date issued: 2021-09-14

  GUILDES
 • Date issued: 2021-09-14

  WIRTSCHAFTSVERBÄNDE

  German

 • Date issued: 2021-09-14

  EINZELHANDELSVERBAENDE
 • Date issued: 2021-09-14

  EINZELHANDELSVERBÄNDE
 • Date issued: 2021-09-14

  GILDEN
 • Date issued: 2021-09-14

  INNUNGEN
 • Date issued: 2021-09-14

  WIRTSCHAFTSVERBAENDE
 • Date issued: 2021-09-14

  WIRTSCHAFTSVEREINIGUNGEN
 • Date issued: 2021-09-14

  ZUENFTE
 • Date issued: 2021-09-14

  ZÜNFTE
 • Greek

 • Date issued: 2021-09-14

  PREKYBOS ASOCIACIJOS

  Lithuanian

 • Date issued: 2021-09-14

  GILDIJOS
 • Date issued: 2021-09-14

  PREKYBINIAI SUSIVIENIJIMAI
 • Date issued: 2021-09-14

  HANDELSFORENINGER

  Norwegian

 • Date issued: 2021-09-14

  ASOCIAȚII COMERCIALE

  Romanian

 • Date issued: 2021-09-14

  PANOŽNO ZDRUŽENJE

  Slovenian

 • Date issued: 2021-09-14

  ASOCIACIONES COMERCIALES

  Spanish

URI

https://elsst.cessda.eu/id/89f8d786-818c-4917-aab5-15f30ad95e05

Download this concept: