Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

ENERGI > ICKE FÖRNYBAR ENERGI

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

ICKE FÖRNYBAR ENERGI  

Definition

  • ENERGI SOM KOMMER FRÅN EN NATURRESURS SOM INTE FÖRNYAS, ELLER SOM FÖRNYAS YTTERST LÅNGSAMT, GENOM NATURLIGA PROCESSER. HIT HÖR FOSSILA BRÄNSLEN: OLJA, NATURGAS OCH KOL.

Broader concept

Entry terms

  • Date issued: 2021-09-14

    ICKE FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

History note

  • TERMEN SKAPADES I JULI 2018

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/6de957b8-c4d0-4898-86c6-432547b0d3aa

Download this concept: