Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

EKONOMI > BOSTADSEKONOMI > ÅTERTAGANDE (HUS)

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

ÅTERTAGANDE (HUS)  

Definition

  • EN FORDRINGSÄGARES ÅTERTAGANDE AV ETT HUS DÅ GÄLDENÄR FÖRSUMMAR ATT BETALA.

Broader concept

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/68f840de-f0ff-4401-bc3f-45b66b171a96

Download this concept: