Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

ORGANISATIONER > SAMMANSLUTNINGAR > FACKFÖRENINGAR

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

FACKFÖRENINGAR  

Definition

 • EN SAMMANSLUTNING AV ARBETSTAGARE I ALLA FORMER AV YRKESKÅRER ELLER NÄRLIGGANDE KÅRER, I SYFTE ATT SKYDDA OCH FRÄMJA ARBETSTAGARNAS INTRESSEN NÄR DET GÄLLER LÖN, ARBETSTID OCH ARBETSPLATSFÖRHÅLLANDEN, SAMT FÖR UTDELNING AV GEMENSAMMA MEDEL, EKONOMISKT BISTÅND TILL MEDLEMMAR VID STREJK, SJUKDOM, ARBETSLÖSHET, PENSION OSV.

Broader concept

Entry terms

 • Date issued: 2021-09-14

  ARBETARSYNDIKAT
 • Date issued: 2021-09-14

  FACKFÖRENINGSRÖRELSE
 • Date issued: 2021-09-14

  FACKLIG ORGANISATION
 • Date issued: 2021-09-14

  PERSONALFÖRENING

History note

 • AUGUSTI 2018: ÄNDRAT FRÅN 'FACKFÖRENING'

In other languages

 • Date issued: 2021-09-14

  ODBORY

  Czech

 • Date issued: 2021-09-14

  FAGFORENING

  Danish

 • Date issued: 2021-09-14

  ARBEJDERSYNDIKAT
 • Date issued: 2021-09-14

  PERSONALEFORENINGER
 • Date issued: 2021-09-14

  VAKBONDEN

  Dutch

 • Date issued: 2021-09-14

  TRADE UNIONS

  English

 • Date issued: 2021-09-14

  LABOUR UNIONS
 • Date issued: 2021-09-14

  STAFF ASSOCIATIONS
 • Date issued: 2021-09-14

  TRADE UNIONISM
 • Date issued: 2021-09-14

  WORKERS SYNDICATES
 • Date issued: 2021-09-14

  AMMATTIYHDISTYKSET JA AMMATTILIITOT

  Finnish

 • Date issued: 2021-09-14

  AMMATILLISET KESKUSJÄRJESTÖT
 • Date issued: 2021-09-14

  AMMATTIJÄRJESTÖT
 • Date issued: 2021-09-14

  AMMATTILIITOT
 • Date issued: 2021-09-14

  AMMATTIYHDISTYKSET
 • Date issued: 2021-09-14

  HENKILÖKUNTAYHDISTYKSET
 • Date issued: 2021-09-14

  TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖT
 • Date issued: 2021-09-14

  SYNDICATS

  French

 • Date issued: 2021-09-14

  ASSOCIATIONS DE PERSONNEL
 • Date issued: 2021-09-14

  ORGANISATIONS SYNDICALES
 • Date issued: 2021-09-14

  SYNDICALISME
 • Date issued: 2021-09-14

  SYNDICATS DE SALARIÉS
 • Date issued: 2021-09-14

  SYNDICATS OUVRIERS
 • Date issued: 2021-09-14

  GEWERKSCHAFTEN

  German

 • Date issued: 2021-09-14

  ARBEITNEHMERORGANISATIONEN
 • Date issued: 2021-09-14

  ARBEITNEHMERVERBAENDE
 • Date issued: 2021-09-14

  ARBEITNEHMERVERBÄNDE
 • Date issued: 2021-09-14

  ARBEITNEHMERVERTRETUNGEN
 • Date issued: 2021-09-14

  GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG
 • Date issued: 2021-09-14

  INDUSTRIEGEWERKSCHAFTEN
 • Date issued: 2021-09-14

  ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

  Greek

 • Date issued: 2021-09-14

  PROFESINĖS SĄJUNGOS

  Lithuanian

 • Date issued: 2021-09-14

  DARBO SĄJUNGOS
 • Date issued: 2021-09-14

  DARBUOTOJŲ SINDIKATAI
 • Date issued: 2021-09-14

  DARBUOTOJŲ SUSIVIENIJIMAI
 • Date issued: 2021-09-14

  PROFSĄJUNGOS
 • Date issued: 2021-09-14

  FAGFORENINGER

  Norwegian

 • Date issued: 2021-09-14

  SINDICATE

  Romanian

 • Date issued: 2021-09-14

  SINDIKAT

  Slovenian

 • Date issued: 2021-09-14

  SINDICATOS

  Spanish

URI

https://elsst.cessda.eu/id/64015128-8f31-44cf-b7bf-e8a2333a9803

Download this concept: