Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

OFFENTLIG SERVICE  

Definition

 • SERVICE SOM TILLHANDAHÅLLS FÖR ALLMÄNHETEN. TJÄNSTER FÖR ELLER FÖRSÖRJNING AV T.EX. EL, VATTEN ELLER TRANSPORTER, SOM BETRAKTAS SOM NÖDVÄNDIGA FÖR SAMHÄLLET, SOM VANLIGEN KONTROLLERAS AV ETT (FÖRSTATLIGAT ELLER PRIVAT) MONOPOL OCH SOM OMFATTAS AV STATLIGA REGLERINGAR.

Narrower concepts

Entry terms

 • Date issued: 2021-09-14

  AFFÄRSDRIVANDE VERK
 • Date issued: 2021-09-14

  ALLMÄNNYTTIGT FÖRETAG

In other languages

 • Date issued: 2021-09-14

  VEŘEJNÉ SLUŽBY

  Czech

 • Date issued: 2021-09-14

  OFFENTLIGT VÆRK

  Danish

 • Date issued: 2021-09-14

  OFFENTLIGE SELSKABER
 • Date issued: 2021-09-14

  OVERHEIDSDIENSTEN

  Dutch

 • Date issued: 2021-09-14

  PUBLIC SERVICES

  English

 • Date issued: 2021-09-14

  PUBLIC UTILITIES
 • Date issued: 2021-09-14

  PUBLIC UTILITY COMPANIES
 • Date issued: 2021-09-14

  JULKISET PALVELUT

  Finnish

 • Date issued: 2021-09-14

  KUNNALLISTEKNIIKKA
 • Date issued: 2021-09-14

  SERVICES PUBLICS

  French

 • Date issued: 2021-09-14

  ENTREPRISES DE SERVICES PUBLICS
 • Date issued: 2021-09-14

  SERVICES INDUSTIELS
 • Date issued: 2021-09-14

  ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGEN

  German

 • Date issued: 2021-09-14

  DIENSTLEISTUNGEN FUER DIE OEFFENTLICHKEIT
 • Date issued: 2021-09-14

  DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT
 • Date issued: 2021-09-14

  OEFFENTLICHE VERSORGUNGSDIENSTE
 • Date issued: 2021-09-14

  OEFFENTLICHE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 • Date issued: 2021-09-14

  ÖFFENTLICHE VERSORGUNGSDIENSTE
 • Date issued: 2021-09-14

  ÖFFENTLICHE VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
 • Date issued: 2021-09-14

  VERSORGUNG DER OEFFENTLICHKEIT
 • Date issued: 2021-09-14

  VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
 • Date issued: 2021-09-14

  VERSORGUNGSLEISTUNGEN FUER DIE OEFFENTLICHKEIT
 • Date issued: 2021-09-14

  VERSORGUNGSLEISTUNGEN FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT
 • Greek

 • Date issued: 2021-09-14

  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  VIEŠOSIOS TARNYBOS

  Lithuanian

 • Date issued: 2021-09-14

  KOMUNALINĖS TARNYBOS
 • Date issued: 2021-09-14

  KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS
 • Date issued: 2021-09-14

  OFFENTLIGE TJENESTER

  Norwegian

 • Date issued: 2021-09-14

  SERVICII PUBLICE

  Romanian

 • Date issued: 2021-09-14

  JAVNA STORITEV

  Slovenian

 • Date issued: 2021-09-14

  SERVICIOS PUBLICOS

  Spanish

URI

https://elsst.cessda.eu/id/5dbb688b-3380-4332-8176-dd4fc00460b2

Download this concept: