Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING > ARBETSMARKNADSRELATIONER

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

ARBETSMARKNADSRELATIONER  

Definition

  • RELATIONEN MELLAN ARBETSLEDNING OCH ARBETSKRAFT.

Entry terms

  • Date issued: 2021-09-14

    FÖRHÅLLANDET MELLAN ARBETSMARKNADENS PARTER

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/5ce975a2-714c-4529-8a3d-7412dadfa117

Download this concept: