Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

VÄLBEFINNANDE (SOCIALT) > MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER > SOCIALA OCH EKONOMISKA RÄTTIGHETER > RÄTT TILL TILLFREDSSTÄLLANDE LEVNADSSTANDARD

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

RÄTT TILL TILLFREDSSTÄLLANDE LEVNADSSTANDARD  

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/588e7c13-16a0-49b1-ada7-0bcb75e01aa6

Download this concept: