Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

OFFENTLIG SERVICE > KOLLEKTIVTRAFIK
TRANSPORT > KOLLEKTIVTRAFIK

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

KOLLEKTIVTRAFIK  

Definition

 • SYSTEM SOM TRANSPORTERAR MEDBORGARE I ANDRA FORDON ÄN DERAS EGNA, T.EX. BUSSAR ELLER TÅG. TERMEN OMFATTAR BÅDE PRIVATA OCH OFFENTLIGA AKTÖRERS SYSTEM.

Entry terms

 • Date issued: 2021-09-14

  ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER
 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIVTRAFIKANVÄNDNING
 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIVTRANSPORT
 • Date issued: 2021-09-14

  PASSAGERARTRANSPORT

In other languages

 • Date issued: 2021-09-14

  HROMADNÁ DOPRAVA

  Czech

 • Date issued: 2021-09-14

  OFFENTLIG TRANSPORT

  Danish

 • Date issued: 2021-09-14

  BRUG AF OFFENTLIG TRANSPORT
 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIV TRAFIK
 • Date issued: 2021-09-14

  OFFENTLIG BEFORDRING
 • Date issued: 2021-09-14

  PASSAGERTRANSPORT
 • Date issued: 2021-09-14

  OPENBAAR VERVOER

  Dutch

 • Date issued: 2021-09-14

  PUBLIC TRANSPORT

  English

 • Date issued: 2021-09-14

  MASS TRANSIT
 • Date issued: 2021-09-14

  PASSENGER TRANSPORT
 • Date issued: 2021-09-14

  PUBLIC TRANSIT
 • Date issued: 2021-09-14

  PUBLIC TRANSPORTATION
 • Date issued: 2021-09-14

  USE OF PUBLIC TRANSPORT
 • Date issued: 2021-09-14

  JOUKKOLIIKENNE

  Finnish

 • Date issued: 2021-09-14

  JULKINEN LIIKENNE
 • Date issued: 2021-09-14

  TRANSPORT PUBLIC

  French

 • Date issued: 2021-09-14

  TRANSPORT COLLECTIF
 • Date issued: 2021-09-14

  TRANSPORT DE PASSAGERS
 • Date issued: 2021-09-14

  ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

  German

 • Date issued: 2021-09-14

  OEFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL
 • Date issued: 2021-09-14

  OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR
 • Date issued: 2021-09-14

  OEFFENTLICHER VERKEHR
 • Date issued: 2021-09-14

  OEPNV
 • Date issued: 2021-09-14

  ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR
 • Date issued: 2021-09-14

  ÖFFENTLICHER VERKEHR
 • Date issued: 2021-09-14

  ÖPNV
 • Greek

 • Date issued: 2021-09-14

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
 • Date issued: 2021-09-14

  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
 • Date issued: 2021-09-14

  VIEŠASIS TRANSPORTAS

  Lithuanian

 • Date issued: 2021-09-14

  KELEIVIŲ VEŽIMAS
 • Date issued: 2021-09-14

  MASINIS TRANZITAS
 • Date issued: 2021-09-14

  MIESTO TRANSPORTAS
 • Date issued: 2021-09-14

  VIEŠOJO TRANSPORTO NAUDOJIMAS
 • Date issued: 2021-09-14

  ŽMONIŲ VEŽIMAS
 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIVTRAFIKK

  Norwegian

 • Date issued: 2021-09-14

  BRUK AV OFFENTLIG TRANSPORT
 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIV TRANSPORT
 • Date issued: 2021-09-14

  KOLLEKTIVTRANSPORT
 • Date issued: 2021-09-14

  OFFENTLIG BEFORDRING AV REISENDE
 • Date issued: 2021-09-14

  PASSASJERTRANSPORT
 • Date issued: 2021-09-14

  TRANSITT (PASSASJERER)
 • Date issued: 2021-09-14

  TRANSPORT PUBLIC

  Romanian

 • Date issued: 2021-09-14

  TRANSPORTUL ÎN COMUN
 • Date issued: 2021-09-14

  TRANSPORTUL PASAGERILOR
 • Date issued: 2021-09-14

  JAVNI PREVOZ

  Slovenian

 • Date issued: 2021-09-14

  TRANSPORTE PUBLICO

  Spanish

URI

https://elsst.cessda.eu/id/5119ba2d-0b56-4771-b12c-bf0ff73ea70b

Download this concept: