Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

REGISTRERADE PARTNERSKAP  

Definition

  • ETT JURIDISKT BINDANDE FÖRHÅLLANDE MELLAN TVÅ VUXNA PERSONER SOM HAR SAMMA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SOM ETT ÄKTENSKAP.

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/4d00ab41-eb51-488a-b346-e1ebb8cd34c7

Download this concept: