Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

UTVECKLING > UTVECKLINGSPLANERING

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

UTVECKLINGSPLANERING  

Definition

  • ATT SKAPA ELLER FÖRVERKLIGA UTVECKLINGSPLANER FÖR ATT UPPNÅ VISSA UTVECKLINGSPOLITISKA MÅL.

Broader concept

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/450ccb5b-bb62-45b0-8dcc-fd44df41f763

Download this concept: