Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

MILJÖ > MILJÖBEVARANDE > KLIMATKOMPENSATION

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

KLIMATKOMPENSATION  

Definition

  • ÅTGÄRDER SOM INDIVIDER ELLER FÖRETAG VIDTAR FÖR ATT KOMPENSERA FÖR SITT KLIMATAVTRYCK (UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER) GENOM ATT INVESTERA I MILJÖPROJEKT PÅ ANDRA HÅLL, TILL EXEMPEL INVESTERINGAR INOM GRÖN TEKNIK ELLER PLANTERING AV SKOG

Broader concept

Entry terms

  • Date issued: 2021-09-14

    KOLDIOXIDKOMPENSATION

History note

  • TERMEN SKAPADES I APRIL 2021

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/3fb5b111-9eb2-4562-845d-41fcc35a3b44

Download this concept: