Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

EVALUERING > KUNSKAPSBEDÖMNING

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

KUNSKAPSBEDÖMNING  

Definition

 • BEDÖMNING AV EN ELEVS FÖRMÅGA, RESULTAT ELLER FÄRDIGHETER UTIFRÅN ETT ANTAL FAKTORER SOM KAN INKLUDERA TENTA-/PROVRESULTAT, KURSARBETE, LEKTIONSARBETE OCH OBSERVATIONER.

Broader concept

Entry terms

 • Date issued: 2021-09-14

  AKADEMISK BEDÖMNING
 • Date issued: 2021-09-14

  ELEVBEDÖMNING
 • Date issued: 2021-09-14

  STUDENTBEDÖMNING

History note

 • AUGUSTI 2018: ÄNDRAT FRÅN 'UTVÄRDERING AV UTBILDNING'

In other languages

 • Date issued: 2021-09-14

  HODNOCENÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

  Czech

 • Date issued: 2021-09-14

  VURDERING AF UDDANNELSER

  Danish

 • Date issued: 2021-09-14

  AKADEMISK EVALUERING
 • Date issued: 2021-09-14

  EVALUERING AF STUDERENDE
 • Date issued: 2021-09-14

  PÆDAGOGISK VURDERING
 • Date issued: 2021-09-14

  SUCCESPROGNOSE (UDDANNELSE)
 • Date issued: 2021-09-14

  VURDERING AF STUDERENDE
 • Date issued: 2021-09-14

  EDUCATIEVE BEOORDELING

  Dutch

 • Date issued: 2021-09-14

  EDUCATIONAL ASSESSMENT

  English

 • Date issued: 2021-09-14

  ACADEMIC EVALUATION
 • Date issued: 2021-09-14

  EDUCATIONAL RATING
 • Date issued: 2021-09-14

  STUDENT APPRAISAL
 • Date issued: 2021-09-14

  STUDENT EVALUATION
 • Date issued: 2021-09-14

  OPPILASARVIOINTI

  Finnish

 • Date issued: 2021-09-14

  OPINTOSUORITUSTEN ARVOSTELU
 • Date issued: 2021-09-14

  OPISKELIJA-ARVIOINTI
 • Date issued: 2021-09-14

  OPPILASARVOSTELU
 • Date issued: 2021-09-14

  TODISTUKSET (KOULUNKÄYNTI)
 • Date issued: 2021-09-14

  ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION

  French

 • Date issued: 2021-09-14

  CLASSEMENT SCOLAIRE
 • Date issued: 2021-09-14

  ÉVALUATION DES ÉLÈVES
 • Date issued: 2021-09-14

  ÉVALUATION SCOLAIRE
 • Date issued: 2021-09-14

  PRÉDICTION DE RÉUSSITE (ÉDUCATION)
 • Date issued: 2021-09-14

  BEURTEILUNG (BILDUNG)

  German

 • Date issued: 2021-09-14

  BILDUNGSBEURTEILUNG
 • Date issued: 2021-09-14

  BILDUNGSBEWERTUNG
 • Date issued: 2021-09-14

  LEISTUNGSBEURTEILUNG (BILDUNG)
 • Date issued: 2021-09-14

  SCHUELERBEURTEILUNG
 • Date issued: 2021-09-14

  SCHÜLERBEURTEILUNG
 • Greek

 • Date issued: 2021-09-14

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
 • Date issued: 2021-09-14

  ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
 • Date issued: 2021-09-14

  MOKYMO VERTINIMAS

  Lithuanian

 • Date issued: 2021-09-14

  AKADEMINIS VERTINIMAS
 • Date issued: 2021-09-14

  GABUMŲ IŠAIŠKINIMAS (ŠVIETIMAS)
 • Date issued: 2021-09-14

  MOKYMOSI VERTINIMAS
 • Date issued: 2021-09-14

  STUDENTŲ ĮVERTINIMAS
 • Date issued: 2021-09-14

  STUDENTŲ VERTINIMAS
 • Date issued: 2021-09-14

  VURDERING AV UTDANNING

  Norwegian

 • Date issued: 2021-09-14

  AKADEMISK EVALUERING
 • Date issued: 2021-09-14

  STUDENTEVALUERING
 • Date issued: 2021-09-14

  EVALUARE EDUCAȚIONALĂ

  Romanian

 • Date issued: 2021-09-14

  EVALUARE ACADEMICĂ
 • Date issued: 2021-09-14

  EVALUAREA STUDENTULUI
 • Date issued: 2021-09-14

  NOTARE EDUCAȚIONALĂ
 • Date issued: 2021-09-14

  PREDICȚIA SUCCESULUI (EDUCAȚIE)
 • Date issued: 2021-09-14

  ŠOLSKA OCENA

  Slovenian

 • Date issued: 2021-09-14

  EVALUACION EDUCATIVA

  Spanish

URI

https://elsst.cessda.eu/id/269a8d84-0b08-4034-a79c-129072cc1992

Download this concept: