Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

MEDICINSK VETENSKAP > SJUKVÅRD

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

SJUKVÅRD  

Definition

  • OMFATTAR ALLA DELAR AV MEDICINSK VÅRD SOM GES TILL ELLER TAS EMOT AV EN PATIENT, INKLUSIVE UNDERSÖKNINGAR, DIAGNOSER, ÖVERVAKNING OCH BEHANDLING.

Broader concept

Entry terms

  • Date issued: 2021-09-14

    MEDICINSK BEHANDLING

Scope note

  • SKA INTE BLANDAS IHOP MED 'HÄLSOVÅRD', SOM ANVÄNDS FÖR HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER PÅ NATIONELL ELLER REGIONAL NIVÅ. SE 'MEDICINSK BEHANDLINGSMETOD' ELLER DESS NARROWER CONCEPT FÖR SPECIFIKA TYPER AV MEDICINSKA BEHANDLINGAR.

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/17d374f5-a930-4a1a-869a-12a748283d94

Download this concept: