Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

KATASTROFER  

Definition

 • SITUATIONER ELLER HÄNDELSER, OFTA OFÖRUTSEDDA OCH PLÖTSLIGA, SOM ORSAKAR STORA SKADOR, FÖRSTÖRELSE OCH MÄNSKLIGT LIDANDE OCH SOM ÄR PÅ EN SÅDAN SKALA ATT DRABBADE SAMHÄLLEN BEHÖVER HJÄLP UTIFRÅN ELLER INTERNATIONELLA INSATSER FÖR ATT KLARA AV DEM. DE KAN VARA ORSAKADE AV NATUREN ELLER AV MÄNSKLIG INVERKAN.

Entry terms

 • Date issued: 2021-09-14

  EKOLOGISKA KATASTROFER
 • Date issued: 2021-09-14

  MÄNNISKOORSAKADE KATASTROFER
 • Date issued: 2021-09-14

  MILJÖKATASTROFER
 • Date issued: 2021-09-14

  NATURKATASTROFER

In other languages

 • Date issued: 2021-09-14

  KATASTROFY

  Czech

 • Date issued: 2021-09-14

  KATASTROFE

  Danish

 • Date issued: 2021-09-14

  MENNESKESKABT KATASTROFE
 • Date issued: 2021-09-14

  NATURKATASTROFE
 • Date issued: 2021-09-14

  ØKOLOGISK KATASTROFE
 • Date issued: 2021-09-14

  RAMPEN

  Dutch

 • Date issued: 2021-09-14

  DISASTERS

  English

 • Date issued: 2021-09-14

  ECOLOGICAL DISASTERS
 • Date issued: 2021-09-14

  MANMADE DISASTERS
 • Date issued: 2021-09-14

  NATURAL DISASTERS
 • Date issued: 2021-09-14

  KATASTROFIT

  Finnish

 • Date issued: 2021-09-14

  EKOKATASTROFIT
 • Date issued: 2021-09-14

  LUONNONKATASTROFIT
 • Date issued: 2021-09-14

  LUONNONONNETTOMUUDET
 • Date issued: 2021-09-14

  YMPÄRISTÖTUHOT
 • Date issued: 2021-09-14

  CATASTROPHES

  French

 • Date issued: 2021-09-14

  CATASTROPHE D’ORIGINE HUMAINE
 • Date issued: 2021-09-14

  CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE
 • Date issued: 2021-09-14

  CATASTROPHE NATURELLE
 • Date issued: 2021-09-14

  KATASTROPHEN

  German

 • Date issued: 2021-09-14

  NATURKATASTROPHEN
 • Date issued: 2021-09-14

  UMWELTKATASTROPHEN
 • Date issued: 2021-09-14

  VOM MENSCHEN VERURSACHTE KATASTROPHEN
 • Date issued: 2021-09-14

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

  Greek

 • Date issued: 2021-09-14

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  NELAIMĖS

  Lithuanian

 • Date issued: 2021-09-14

  KATASTROFOS
 • Date issued: 2021-09-14

  KATASTROFER

  Norwegian

 • Date issued: 2021-09-14

  MENNESKESKAPTE KATASTROFER
 • Date issued: 2021-09-14

  NATURKATASTROFER
 • Date issued: 2021-09-14

  ØKOLOGISKE KATASTROFER
 • Date issued: 2021-09-14

  CALAMITĂȚI

  Romanian

 • Date issued: 2021-09-14

  KATASTROFA

  Slovenian

 • Date issued: 2021-09-14

  CATASTROFES

  Spanish

URI

https://elsst.cessda.eu/id/130808e2-a494-4312-9d4a-99127e15c73c

Download this concept: