Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

VÄLBEFINNANDE (SOCIALT) > OMSORG > ANHÖRIGVÅRDARE

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

ANHÖRIGVÅRDARE  

Definition

 • ICKE-YRKESMÄSSIG PERSON, OFTA FAMILJEMEDLEM, SOM VÅRDAR NÅGON SOM LIDER AV EN SJUKDOM ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ÄVEN PERSON SOM TAR HAND OM BARN ELLER OMVÅRDNADSBEROENDE VUXEN.

Broader concept

Narrower concepts

In other languages

 • Date issued: 2021-09-14

  RODINÍ OŠETŘOVATELÉ

  Czech

 • Date issued: 2021-09-14

  NEPROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVATELÉ
 • Date issued: 2021-09-14

  UFORMEL PLEJE

  Danish

 • Date issued: 2021-09-14

  MANTELZORGERS

  Dutch

 • Date issued: 2021-09-14

  INFORMAL CARE

  English

 • Date issued: 2021-09-14

  CARE GIVERS
 • Date issued: 2021-09-14

  CAREGIVERS
 • Date issued: 2021-09-14

  CARERS
 • Date issued: 2021-09-14

  FAMILY CAREGIVERS
 • Date issued: 2021-09-14

  OMAISHOITO JA LASTENHOITO

  Finnish

 • Date issued: 2021-09-14

  SOINS INFORMELS

  French

 • Date issued: 2021-09-14

  AIDANTS
 • Date issued: 2021-09-14

  AIDANTS INFORMELS
 • Date issued: 2021-09-14

  PROCHES AIDANTS
 • Date issued: 2021-09-14

  INFORMELLE PFLEGE

  German

 • Date issued: 2021-09-14

  PFLEGENDE
 • Date issued: 2021-09-14

  PFLEGENDE ANGEHOERIGE
 • Date issued: 2021-09-14

  PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
 • Date issued: 2021-09-14

  PFLEGEPERSONEN
 • Date issued: 2021-09-14

  ΑΤΥΠΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

  Greek

 • Date issued: 2021-09-14

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  ΠΑΡΟΧΟΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  NEFORMALI PRIEŽIŪRA

  Lithuanian

 • Date issued: 2021-09-14

  BESIRŪPINANTYS ASMENYS
 • Date issued: 2021-09-14

  ŽMONES PRIŽIŪRINTYS ASMENYS
 • Date issued: 2021-09-14

  UFORMELL OMSORG

  Norwegian

 • Date issued: 2021-09-14

  OMSORGSGIVERE
 • Date issued: 2021-09-14

  OMSORGSPERSONER
 • Date issued: 2021-09-14

  ÎNGRIJITORI FAMILIALI

  Romanian

 • Date issued: 2021-09-14

  APARȚINĂTORI
 • Date issued: 2021-09-14

  INGRIJITORI INFORMALI
 • Date issued: 2021-09-14

  NEFORMALNI SKRBNIK

  Slovenian

 • Date issued: 2021-09-14

  CUIDADORES

  Spanish

URI

https://elsst.cessda.eu/id/0acda90f-fe8b-4d1b-88c3-efd3b3867591

Download this concept: