Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

BIOLOGI > ANATOMI > ANATOMISKA SYSTEM > IMMUNSYSTEMET

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

IMMUNSYSTEMET  

Definition

  • DET ANATOMISKA SYSTEM, BESTÅENDE AV FLERA ORGAN OCH CELLER, SOM FÖRSVARAR KROPPEN MOT INFEKTIONER, SJUKDOMAR OCH FRÄMMANDE ÄMNEN.

Broader concept

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/0851d294-665d-4e9b-a26a-a8a125cc101f

Download this concept: