Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

ÄKTENSKAPSFREKVENS  

Definition

  • ANTAL INGÅNGNA ÄKTENSKAP I FÖRHÅLLANDE TILL TOTALBEFOLKNINGEN, VANLIGTVIS BERÄKNAT PER TUSEN INVÅNARE PER ÅR.

Broader concept

Scope note

  • SKALL EJ SAMMANBLANDAS MED ”ÄKTENSKAP”, 'NUPTIALITET' ELLER 'BRÖLLOP'.

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/06132244-23b0-4ad1-af62-39637c2507f7

Download this concept: