Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

IDENTITET > NASJONAL IDENTITET

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

NASJONAL IDENTITET  

Definition

  • TERMEN REFERERER TIL BÅDE NASJONALE SÆRPREG (SPESIELLE TRADISJONER, KULTUR, SPRÅKLIGE ELLER POLITISKE SIDER OSV.), OG TIL INDIVIDET SIN FØLELSE AV TILHØRIGHET TIL NASJONEN.

Broader concept

Entry terms

  • Date issued: 2021-09-14

    NASJONAL BEVISSTHET

History note

  • DEFINISJON LAGT TIL SEPTEMBER 2005

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/1eeeff13-eaea-4f74-b169-9ccc8479c545

Download this concept: