Skip to main content
Consortium of European Social Science Data Archives

Search from vocabulary

Content language

Concept information

VELVÆRE (SOSIALT) > OMSORG > UFORMELL OMSORG

Preferred term

Date issued: 2021-09-14

UFORMELL OMSORG  

Definition

 • IKKE-PROFESJONELLE, OFTE FAMILIEMEDLEM, SOM ASSISTERER PERSONER MED EN SYKDOM ELLER FUNKSJONSHEMMING. OGSÅ PERSONER SOM TAR SEG AV BARN ELLER PLEIETRENGENDE VOKSNE.

Broader concept

Narrower concepts

Entry terms

 • Date issued: 2021-09-14

  OMSORGSGIVERE
 • Date issued: 2021-09-14

  OMSORGSPERSONER

In other languages

 • Date issued: 2021-09-14

  RODINÍ OŠETŘOVATELÉ

  Czech

 • Date issued: 2021-09-14

  NEPROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVATELÉ
 • Date issued: 2021-09-14

  UFORMEL PLEJE

  Danish

 • Date issued: 2021-09-14

  MANTELZORGERS

  Dutch

 • Date issued: 2021-09-14

  INFORMAL CARE

  English

 • Date issued: 2021-09-14

  CARE GIVERS
 • Date issued: 2021-09-14

  CAREGIVERS
 • Date issued: 2021-09-14

  CARERS
 • Date issued: 2021-09-14

  FAMILY CAREGIVERS
 • Date issued: 2021-09-14

  OMAISHOITO JA LASTENHOITO

  Finnish

 • Date issued: 2021-09-14

  SOINS INFORMELS

  French

 • Date issued: 2021-09-14

  AIDANTS
 • Date issued: 2021-09-14

  AIDANTS INFORMELS
 • Date issued: 2021-09-14

  PROCHES AIDANTS
 • Date issued: 2021-09-14

  INFORMELLE PFLEGE

  German

 • Date issued: 2021-09-14

  PFLEGENDE
 • Date issued: 2021-09-14

  PFLEGENDE ANGEHOERIGE
 • Date issued: 2021-09-14

  PFLEGENDE ANGEHÖRIGE
 • Date issued: 2021-09-14

  PFLEGEPERSONEN
 • Date issued: 2021-09-14

  ΑΤΥΠΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

  Greek

 • Date issued: 2021-09-14

  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  ΠΑΡΟΧΟΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • Date issued: 2021-09-14

  NEFORMALI PRIEŽIŪRA

  Lithuanian

 • Date issued: 2021-09-14

  BESIRŪPINANTYS ASMENYS
 • Date issued: 2021-09-14

  ŽMONES PRIŽIŪRINTYS ASMENYS
 • Date issued: 2021-09-14

  ÎNGRIJITORI FAMILIALI

  Romanian

 • Date issued: 2021-09-14

  APARȚINĂTORI
 • Date issued: 2021-09-14

  INGRIJITORI INFORMALI
 • Date issued: 2021-09-14

  NEFORMALNI SKRBNIK

  Slovenian

 • Date issued: 2021-09-14

  CUIDADORES

  Spanish

 • Date issued: 2021-09-14

  ANHÖRIGVÅRDARE

  Swedish

URI

https://elsst.cessda.eu/id/0acda90f-fe8b-4d1b-88c3-efd3b3867591

Download this concept: