Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

DELTAGANDE > ARBETSTAGARINFLYTANDE

Preferred term

ARBETSTAGARINFLYTANDE  

Definition

  • ARBETSTAGARNAS DELAKTIGHET I DET FÖRETAG DÄR DE ÄR ANSTÄLLDA.

Entry terms

  • ARBETSTAGARMEDVERKAN
  • FÖRETAGSDEMOKRATI
  • PARTSSAMVERKAN

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:d7474329-48ac-4658-b7cd-a5f330ac9a14:3

Has previous version

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/3/d7474329-48ac-4658-b7cd-a5f330ac9a14

Download this concept: