Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

KONTRAKTER OG AVTALER > LEIEAVTALER

Preferred term

LEIEAVTALER  

Definition

  • AVTALE DER EIEREN MOT GODTGJØRELSE GIR EN ANNEN PERSON RETT TIL A BENYTTE EN EIENDOM, BYGNING ELLER BYGNINGSDEL I EN GITT PERIODE. DEKKER BÅDE SKRIFTLIGE SÅ VEL SOM UFORMELLE MUNTLIGE AVTALER.

Broader concept

Entry terms

  • LEIEBOERAVTALER
  • LEIEKONTRAKTER

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:d4dcff2c-6d8c-4b60-b029-84cfacbc13a3:3

Has previous version

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/3/d4dcff2c-6d8c-4b60-b029-84cfacbc13a3

Download this concept: