Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

NATURVETENSKAPLIG FORSKNING > TEKNOLOGI > TEKNOLOGISK FÖRÄNDRING
VETENSKAP OCH TEKNOLOGI > TEKNOLOGI > TEKNOLOGISK FÖRÄNDRING

Preferred term

TEKNOLOGISK FÖRÄNDRING  

Definition

  • ETT BEGREPP FÖR HUR EN NY IDÉ (ELLER UPPFINNING) ÖVERSÄTTS TILL EN NY PROCESS ELLER PRODUKT SOM SEDAN KAN INFÖRAS ELLER KOMMERSIALISERAS, ELLER FÖR ATT HITTA NYA, EFFEKTIVARE ELLER MER LÖNSAMMA SÄTT ATT TILLVERKA, MARKNADSFÖRA ELLER SÄLJA EN BEFINTLIG PROCESS ELLER PRODUKT.

Broader concept

Entry terms

  • NY TEKNIK
  • NY TEKNOLOGI
  • TEKNOLOGISK UTVECKLING

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:2c7545d0-e32a-48cc-a3d0-47fb45bb11a9:3

Has previous version

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/3/2c7545d0-e32a-48cc-a3d0-47fb45bb11a9

Download this concept: