Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

STUDERANDE > ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV
GRUPPER > UTSATTA GRUPPER > UTBILDNINGSMÄSSIGT MISSGYNNAD > ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV

Preferred term

ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV  

Definition

  • ELEVER SOM HAR FYSISKA ELLER PSYKISKA NEDSÄTTNINGAR OCH/ELLER SOM HAR INLÄRNINGSPROBLEM ELLER KÄNSLOMÄSSIGA SVÅRIGHETER, OCH SOM DÄRFÖR BEHÖVER SÄRSKILT STÖD ELLER HJÄLPMEDEL FÖR ATT UPPNÅ UTBILDNING PÅ LIKA VILLKOR.

Entry terms

  • ELEVER MED INLÄRNINGSSVÅRIGHETER
  • ELEV MED INLÄRNINGSSVÅRIGHET
  • LÅGPRESTERANDE ELEVER

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:a35a811f-3f0f-4741-84d9-7bb3f1f791f5:2

Has previous version

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/2/a35a811f-3f0f-4741-84d9-7bb3f1f791f5

Download this concept: