Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

TEKNISK INFRASTRUKTUR > TRANSPORTINFRASTRUKTUR > HAMNAR OCH HAMNANLÄGGNINGAR

Preferred term

HAMNAR OCH HAMNANLÄGGNINGAR  

Definition

  • ANLAGDA ELLER NATURLIGA TILLÄGGNINGSPLATSER FÖR HANDELSFARTYG ELLER FRITIDSBÅTAR.

Broader concept

Entry terms

  • DOCKOR
  • HAMNANLÄGGNINGAR
  • HAMNAR

History note

  • TERMEN ÄNDRADES I FEBRUARI 2020. TIDIGARE ANVÄNDES TERMERNA 'PORTS' ELLER 'DOCKS' ('HAMNAR' RESP. 'DOCKOR (HAMN)').

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:828c7854-b213-4590-a892-799779dc3416:2

Has previous version

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/2/828c7854-b213-4590-a892-799779dc3416

Download this concept: