Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

Preferred term

OFFENTLIG SERVICE  

Definition

  • SERVICE SOM TILLHANDAHÅLLS FÖR ALLMÄNHETEN. TJÄNSTER FÖR ELLER FÖRSÖRJNING AV T.EX. EL, VATTEN ELLER TRANSPORTER, SOM BETRAKTAS SOM NÖDVÄNDIGA FÖR SAMHÄLLET, SOM VANLIGEN KONTROLLERAS AV ETT (FÖRSTATLIGAT ELLER PRIVAT) MONOPOL OCH SOM OMFATTAS AV STATLIGA REGLERINGAR.

Narrower concepts

Entry terms

  • AFFÄRSDRIVANDE VERK
  • ALLMÄNNYTTIGT FÖRETAG

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:5dbb688b-3380-4332-8176-dd4fc00460b2:2

Has previous version

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/2/5dbb688b-3380-4332-8176-dd4fc00460b2

Download this concept: