Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

VÄLBEFINNANDE (SOCIALT) > HÅLLBAR UTVECKLING

Preferred term

HÅLLBAR UTVECKLING  

Definition

  • UTVECKLING SOM FÖRSÖKER TILLGODOSE DAGENS BEHOV UTAN ATT ÄVENTYRA KOMMANDE GENERATIONERS MÖJLIGHETER ATT TILLFREDSSTÄLLA SINA BEHOV. MÅLET ÄR ATT SÄKERSTÄLLA LÅNGSIKTIG PRODUKTIVITET AV EXPLOATERBARA NATURRESURSER OCH BEVARA ALLA ARTER AV FAUNA OCH FLORA.

Broader concept

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:d7849497-6776-462d-baec-96f61933a340:1

DEFINITION SOURCE

  • BRUNDTLAND REPORT (ÖVERSÄTTNING)

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/1/d7849497-6776-462d-baec-96f61933a340

Download this concept: