Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

SOCIAL VÄLFÄRD > SOCIAL TRYGGHET > SOCIALFÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER > STÖD FÖR SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Preferred term

STÖD FÖR SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING  

Entry terms

  • BISTÅNDSFÖRMÅN
  • HANDIKAPPERSÄTTNING
  • REHABILITERINGSPENNING
  • SJUKERSÄTTNING

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:c0c3877e-c81e-4a03-9b56-880036388c58:1

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/1/c0c3877e-c81e-4a03-9b56-880036388c58

Download this concept: