Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

ROLLER > FAMILIEROLLER > HJEMMEVÆRENDE
SOSIAL STRUKTUR > FAMILIEROLLER > HJEMMEVÆRENDE
FAMILIEMILJØ > FAMILIEROLLER > HJEMMEVÆRENDE

Preferred term

HJEMMEVÆRENDE  

Definition

  • PERSONER – ENTEN MANNLIGE ELLER KVINNELIGE – HVIS OPPGAVE DET ER Å IVARETA HJEM OG FAMILIE HELLER ENN Å HA LØNNET ARBEID.

Broader concept

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:867a778b-1e49-462b-ab7f-9def6aae5460:1

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/1/867a778b-1e49-462b-ab7f-9def6aae5460

Download this concept: