Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

ORGANISATIONER > SAMMANSLUTNINGAR > FACKFÖRENINGAR

Preferred term

FACKFÖRENINGAR  

Definition

  • EN SAMMANSLUTNING AV ARBETSTAGARE I ALLA FORMER AV YRKESKÅRER ELLER NÄRLIGGANDE KÅRER, I SYFTE ATT SKYDDA OCH FRÄMJA ARBETSTAGARNAS INTRESSEN NÄR DET GÄLLER LÖN, ARBETSTID OCH ARBETSPLATSFÖRHÅLLANDEN, SAMT FÖR UTDELNING AV GEMENSAMMA MEDEL, EKONOMISKT BISTÅND TILL MEDLEMMAR VID STREJK, SJUKDOM, ARBETSLÖSHET, PENSION OSV.

Broader concept

Entry terms

  • ARBETARSYNDIKAT
  • FACKFÖRENINGSRÖRELSE
  • FACKLIG ORGANISATION
  • PERSONALFÖRENING

History note

  • AUGUSTI 2018: ÄNDRAT FRÅN 'FACKFÖRENING'

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:64015128-8f31-44cf-b7bf-e8a2333a9803:1

DEFINITION SOURCE

  • OED (ÖVERSÄTTNING)

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/1/64015128-8f31-44cf-b7bf-e8a2333a9803

Download this concept: