Skip to main content

Search from vocabulary

Content language

Concept information

UTBILDNING > SPECIALUNDERVISNING > UTBILDNING FÖR ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV

Preferred term

UTBILDNING FÖR ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV  

Definition

  • UTBILDNING FÖR ELEVER MED SÄRSKILDA BEHOV, DVS. ELEVER SOM ÄR FYSISKT ELLER PSYKISKT FUNKTIONSNEDSATTA OCH/ELLER HAR INLÄRNINGS- ELLER KÄNSLOMÄSSIGA SVÅRIGHETER, OCH DÄRFÖR BEHÖVER SÄRSKILD HJÄLP ELLER UTRUSTNING. 

Broader concept

Entry terms

  • STÖDUNDERVISNING

Scope note

  • SKALL EJ SAMMANBLANDAS MED 'SPECIALUNDERVISNING' VILKET ÄR ETT VIDARE BEGREPP SOM ÄVEN INBEGRIPER UTBILDNING AV SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER.

Identifier

  • urn:ddi:int.cessda.elsst:563e9ac8-c044-42eb-afd7-e15ef14e3bce:1

In other languages

URI

https://elsst.cessda.eu/id/1/563e9ac8-c044-42eb-afd7-e15ef14e3bce

Download this concept: